Werkwijze

Als je je aanmeldt volgt er eerst een intakegesprek, waarin we de reden voor hulp en je voorgeschiedenis bespreken. Naar aanleiding daarvan wordt een individueel behandelplan en doelstelling opgesteld.

Meestal bestaat de therapie uit meerdere sessies en worden indien nodig tussentijdse evaluaties gemaakt. Het werken met trance wordt rustig opgebouwd.

De therapie is erop gericht de trance te gebruiken om je gestelde doelen te bereiken.

Praktijk voor hypnotherapie Amsterdam.  Tel: 06 11355546