WERKWIJZE

Als je je aanmeldt volgt er eerst een intakegesprek, waarin we de reden voor hulp en je voorgeschiedenis bespreken. Gedurende het intakegesprek komen belangrijke thema’s naar voren, die gebruikt kunnen worden om een indicatie te geven voor een individueel behandelplan.

Meestal bestaat de therapie uit meerdere sessies. Iedere sessie wordt afgestemd op het thema dat het meest op de voorgrond staat.
De therapie is erop gericht om je gestelde doelen te bereiken. Het werken met trance wordt rustig opgebouwd. Indien nodig worden tussentijdse evaluaties gemaakt.

Praktijk voor hypnotherapie Amsterdam.  Tel: 06 11355546