HYPNOTHERAPIE

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van trance. Trance is een staat van diepe ontspanning en geconcentreerde aandacht, waarbij het denken meer naar de achtergrond gaat en de aandacht naar binnen gericht kan worden. Hierdoor wordt toegang tot het onbewuste mogelijk. In deze staat ben je meer ontvankelijk voor indrukken, gevoelens, gewaarwordingen die uit een diepere laag komen. Gedurende de therapie wordt lichte trance gebruikt. Dit betekent dat je bewust bent wat er gebeurt. Door de focus te leggen op de binnenwereld kan er informatie naar boven komen die je kan gebruiken om je hulpvraag op een effectievere en meer gerichte manier te benaderen.

In contact met het onbewuste wordt het mogelijk om belemmerende overtuigingen los te laten, nieuwe inzichten te verkrijgen, nare of traumatische ervaringen te verwerken, hulpbronnen aan te boren en nieuw gedrag aan te leren.

Hypnotherapie draagt bij tot het vergroten van innerlijke kracht en heelwording, zodat je bewuster keuzen kan maken en op eigen kracht je individualiteit vorm kan geven. Op korte termijn kunnen al positieve resultaten behaald worden.

Praktijk voor hypnotherapie Amsterdam.  Tel: 06 11355546