VISIE

Ik beschouw ieder mens als uniek met een individuele levensweg en bestemming.

Mijn intentie is het begeleiden van mensen naar hun kern en innerlijke waarheid, zodat iemand steeds meer zichzelf kan worden. De innerlijke waarheid wordt vaak versluierd, waardoor het zicht op de binnenwereld met al haar innerlijke rijkdom en creativiteit vertroebeld kan worden.

Therapie beschouw ik als het oplichten van sluiers zodat de innerlijke kern steeds meer zichtbaar kan worden.

Mijn benadering is gericht op mildheid, acceptatie en oordeelloosheid.

Praktijk voor hypnotherapie Amsterdam.  Tel: 06 11355546